I trust You, Allah

Saya masih menganut paham “Allah lebih tau hati saya” – “Kalau Allah mengizinkan, pasti terlaksana”. 

begitu pun dengan cerita hari ini. Manusia boleh berencana, tapi kalau Allah belum mengizinkan gimana? 

Mungkin itu terbaik buat semuanya. Mungkin malam ini bukan waktu yang tepat. Atau segala kemungkinan yang ada, Wallahuallam 🙂